ปฏิทินเศรษฐกิจ

สาขาเซนต์วินเซนต์

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

วันศุกร์ กุมภาพันธ์ 03 2023 แท้จริง ก่อนหน้า ฉันทามติ พยากรณ์
12:30 AM
AU
สินเชื่อที่อยู่อาศัย MoM ธันวาคม -4.2% -3.8% -2.75% -2.7%
12:30 AM
AU
สินเชื่อเพื่อการลงทุนเพื่อที่อยู่อาศัย ธันวาคม -4.4% -3.6% -2.4%
12:30 AM
JP
Jibun Bank Services PMI รอบชิงชนะเลิศ ม.ค 52.3 51.1 52.4
12:30 AM
JP
Jibun Bank Composite PMI รอบชิงชนะเลิศ ม.ค 50.7 49.7 50.8
12:30 AM
SG
S&P Global PMI ม.ค 51.2 49.1 49.2
01:45 AM
CN
Caixin Services PMI ม.ค 52.9 48 52
01:45 AM
CN
Caixin Composite PMI ม.ค 51.1 48.3 52.8
03:35 AM
JP
การประมูลบิล 3 เดือน -0.1589% -0.1548%
05:00 AM
IN
S&P Global Composite PMI ม.ค 57.5 59.4 58
05:00 AM
IN
S&P Global Services PMI ม.ค 57.2 58.5 58.1 57
05:00 AM
SG
ยอดขายปลีก MoM ธันวาคม 1.3% -3.6% ® 0.4%
05:00 AM
SG
ยอดขายปลีก YoY ธันวาคม 7.4% 6.5% ® 3.5%
06:00 AM
RU
S&P Global Services PMI ม.ค 48.7 45.9 46.3
06:00 AM
RU
S&P Global Composite PMI ม.ค 49.7 48.0 48.3
07:00 AM
TR
อัตราเงินเฟ้อ MoM ม.ค 6.65% 1.18% 3.8% 0.9%
07:00 AM
TR
อัตราเงินเฟ้อ YoY ม.ค 57.68% 64.27% 53.5% 61.0%
07:00 AM
TR
PPI MoM ม.ค 4.15% -0.24% -0.1%
07:00 AM
TR
PPI YoY ม.ค 86.46% 97.72% 91.0%
07:00 AM
TR
CPI ม.ค 1203.48 1128.45 1229
07:15 AM
ZA
S&P Global PMI ม.ค 48.7 50.2 50.7
07:45 AM
FR
การผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM ธันวาคม 1.1% 2% 0.2% 0.6%
08:15 AM
ES
S&P Global Services PMI ม.ค 52.7 51.6 52.5 51.9
08:15 AM
ES
S&P Global Composite PMI ม.ค 51.6 49.9 50.5
08:45 AM
IT
S&P Global Services PMI ม.ค 51.2 49.9 51 50.3
08:45 AM
IT
S&P Global Composite PMI ม.ค 51.2 49.6 50
08:50 AM
FR
S&P Global Services PMI Final ม.ค 49.4 49.5 49.2 49.2
08:50 AM
FR
S&P Global Composite PMI Final ม.ค 49.1 49.1 49 49
08:55 AM
DE
S&P Global Services PMI Final ม.ค 50.7 49.2 50.4 50.4
08:55 AM
DE
S&P Global Composite PMI Final ม.ค 49.9 49 49.7 49.7
09:00 AM
EA
S&P Global Services PMI Final ม.ค 50.8 49.8 50.7 50.7
09:00 AM
EA
S&P Global Composite PMI Final ม.ค 50.3 49.3 50.2 50.2
09:00 AM
EA
ECB Survey of Professional พยากรณ์ers
09:00 AM
WL
FAO Food Price Index ม.ค 131.2 132.2 ®
09:30 AM
GB
S&P Global/CIPS UK Services PMI Final ม.ค 48.7 49.9 48 48
09:30 AM
GB
S&P Global/CIPS Composite PMI Final ม.ค 48.5 49 47.8 47.8
10:00 AM
EA
PPI MoM ธันวาคม 1.1% -1% ® -0.4% -0.6%
10:00 AM
EA
PPI YoY ธันวาคม 24.6% 27% ® 22.5% 22.5%
10:00 AM
FR
ทะเบียนรถใหม่ YoY ม.ค 8.8% -0.1% 2.0%
11:30 AM
IN
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ม.ค/27 $576.76B $573.73B
12:00 PM
BR
การผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM ธันวาคม 0% -0.1% 0% 0.1%
12:00 PM
BR
การผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ธันวาคม -1.3% 0.9% -1.1% -1.1%
12:00 PM
MX
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.ค 44.2 42.7 ® 42
12:15 PM
GB
BoE Pill Speech
01:00 PM
BR
S&P Global Services PMI ม.ค 50.7 51 50
01:00 PM
BR
S&P Global Composite PMI ม.ค 49.9 49.1 48
01:00 PM
EA
สุนทรพจน์ของพี่เลี้ยง ECB
01:30 PM
US
อัตราการว่างงาน ม.ค 3.4% 3.5% 3.6% 3.6%
01:30 PM
US
Non Farm Payrolls ม.ค 517K 260K ® 185K 190K
01:30 PM
US
อัตราการเข้าร่วม ม.ค 62.4% 62.3% 62.3%
01:30 PM
US
Average Hourly Earnings MoM ม.ค 0.3% 0.4% ® 0.3% 0.3%
01:30 PM
US
Average Hourly Earnings YoY ม.ค 4.4% 4.9% ® 4.3% 4.4%
01:30 PM
US
Manufacturing Payrolls ม.ค 19K 12K ® 6K 5K
01:30 PM
US
Nonfarm Payrolls Private ม.ค 443K 269K ® 190K 190K
01:30 PM
US
Average Weekly Hours ม.ค 34.7 34.4 ® 34.3 34.4
01:30 PM
US
Government Payrolls ม.ค 74K -9K ® 0K
02:45 PM
US
S&P Global Services PMI Final ม.ค 46.8 44.7 46.6 46.6
02:45 PM
US
S&P Global Composite PMI Final ม.ค 46.8 45 46.6 46.6
03:00 PM
US
ISM Non-Manufacturing PMI ม.ค 55.2 49.2 ® 50.4 50.6
03:00 PM
US
ISM Non-Manufacturing Employment ม.ค 50 49.4 ® 50
03:00 PM
US
ISM Non-Manufacturing New Orders ม.ค 60.4 45.2 47
03:00 PM
US
ISM Non-Manufacturing Business Activity ม.ค 60.4 53.5 ® 54.5 52
03:00 PM
US
ISM Non-Manufacturing Prices ม.ค 67.8 68.1 ® 66
06:00 PM
US
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน Baker Hughes ก.พ./03 609
06:00 PM
US
Baker Hughes จำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมด ก.พ./03 771
US
Total Vehicle Sales ม.ค 15.7M 13.3M
MX
งบดุล ธันวาคม MXN-154.83B MXN 120.5B
วันอาทิตย์ กุมภาพันธ์ 05 2023 แท้จริง ก่อนหน้า ฉันทามติ พยากรณ์
04:15 AM
SA
Riyad Bank PMI ม.ค 56.9 56.6
วันจันทร์ กุมภาพันธ์ 06 2023 แท้จริง ก่อนหน้า ฉันทามติ พยากรณ์
12:00 AM
AU
TD-MI Inflation Gauge MoM ม.ค 0.2% 0.3%
12:30 AM
AU
ยอดขายปลีก MoM Final ธันวาคม 1.7% -0.6% -3.9%
04:00 AM
ID
การเติบโตของ GDP ทั้งปี 2023 3.69% 5.29% 5.2%
04:00 AM
ID
GDP Growth Rate QoQ Q4 1.81% 0.33% 0.4%
04:00 AM
ID
GDP Growth Rate YoY Q4 5.72% 4.84% 4.8%
07:00 AM
DE
Factory Orders MoM ธันวาคม -5.3% 2% 1.9%
08:30 AM
EA
S&P Global Construction PMI ม.ค 42.6 43.1
08:30 AM
FR
S&P Global Construction PMI ม.ค 41 44.5
08:30 AM
DE
S&P Global Construction PMI ม.ค 41.7 43
08:30 AM
IT
S&P Global Construction PMI ม.ค 47 50.4
09:00 AM
GB
ยอดขายรถใหม่ YoY ม.ค 18.3% 16.0%
09:30 AM
GB
S&P Global/CIPS Construction PMI ม.ค 48.8 46.5
10:00 AM
EA
ยอดขายปลีก MoM ธันวาคม 0.8% -2.5% -2.3%
10:00 AM
EA
ยอดขายปลีก YoY ธันวาคม -2.8% -2.7% -2.6%
10:00 AM
FR
ยอดขายปลีก MoM ธันวาคม -1% 0.5%
10:00 AM
FR
ยอดขายปลีก YoY ธันวาคม -0.6% -4.8%
10:30 AM
DE
3-Month Bubill Auction 2.1422%
11:30 AM
BR
การอ่านข้อมูลตลาด BCB Focus
01:00 PM
BR
Car Production MoM ม.ค -11.3% 1.2%
01:00 PM
BR
New Car Registrations MoM ม.ค 6.3% 1.1%
02:00 PM
FR
การประมูล BTF 3 เดือน 2.330%
02:00 PM
FR
การประมูล BTF 12 เดือน 2.875%
02:00 PM
FR
การประมูล BTF 6 เดือน 2.578%
03:00 PM
CA
Ivey PMI s.a ม.ค 33.4 34
04:30 PM
US
การประมูลบิล 3 เดือน 4.595%
04:30 PM
US
การประมูลบิล 6 เดือน 4.68%
11:30 PM
JP
Household Spending MoM ธันวาคม -0.9% 0.3% 0.1%
11:30 PM
JP
Household Spending YoY ธันวาคม -1.2% -0.2% -0.1%
11:30 PM
JP
Average Cash Earnings YoY ธันวาคม 0.5% 1.0%
11:30 PM
JP
Overtime Pay YoY ธันวาคม 5.2%
11:50 PM
JP
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ม.ค $1227.6B
FR
งบดุล ธันวาคม €-159.3B € -157.0B
DE
ทะเบียนรถใหม่ YoY ม.ค 38.1% 22.0%
IT
ทะเบียนรถใหม่ YoY ม.ค 21% 20.0%
ES
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.ค 68 65
AU
Ai Group Industry Index ม.ค
วันอังคาร กุมภาพันธ์ 07 2023 แท้จริง ก่อนหน้า ฉันทามติ พยากรณ์
12:01 AM
GB
BRC Retail Sales Monitor YoY ม.ค 6.5% 3.9%
12:30 AM
AU
ดุลการค้า ธันวาคม A$13.201B A$8.5B
12:30 AM
AU
การส่งออก MoM ธันวาคม -0.4%
12:30 AM
AU
การนำเข้า MoM ธันวาคม -1.5%
03:30 AM
AU
RBA Interest Rate Decision 3.1% 3.35% 3.35%
03:35 AM
JP
30-Year JGB Auction 1.649%
04:00 AM
ID
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ม.ค $137.2B $138.0B
05:00 AM
JP
Leading Economic Index Prel ธันวาคม 97.4 98
05:00 AM
JP
Coincident Index Prel ธันวาคม 99.3 99.5
06:00 AM
ZA
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ม.ค $60.57B $61.0B
07:00 AM
DE
การผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM ธันวาคม 0.2% -0.6% -1.4%
07:00 AM
GB
Halifax ดัชนีราคาบ้านเดือนต่อเดือน ม.ค -1.5% -0.3%
07:00 AM
GB
Halifax ดัชนีราคาบ้าน YoY ม.ค 2% 1.8%
07:45 AM
FR
ดุลการค้า ธันวาคม €-13.77B € -7.9B
07:45 AM
FR
บัญชีกระแสรายวัน ธันวาคม €-6.8B € -1.6B
07:45 AM
FR
Exports ธันวาคม €51.035B
07:45 AM
FR
Imports ธันวาคม €64.8B
07:45 AM
FR
Private Non Farm Payrolls QoQ Prel Q4 0.6% 0.3%
08:00 AM
FR
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ม.ค €237.68B
08:00 AM
ES
การผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ธันวาคม -1.1% 3.4%
09:00 AM
SG
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ม.ค S$388.3B S$387B
09:40 AM
ES
12-Month Letras Auction 2.983%
09:40 AM
ES
6-Month Letras Auction 2.584%
10:00 AM
GB
5-Year Treasury Gilt Auction 3.665%
10:30 AM
DE
Index-Linked Bund Auction
11:00 AM
BR
BCB Copom Meeting Minutes
11:00 AM
GB
BBA Mortgage Rate ม.ค 6.41% 6.6%
12:00 PM
MX
การผลิตรถยนต์ YoY ม.ค 4.5% 4.1%
12:00 PM
MX
Auto การส่งออก YoY ม.ค 7% -5.4%
12:00 PM
MX
Gross Fixed Investment YoY พ.ย 6.2% 2.9%
12:00 PM
MX
Gross Fixed Investment MoM พ.ย 1.4% -0.3%
01:00 PM
RU
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ม.ค $582B $540B
01:30 PM
CA
ดุลการค้า ธันวาคม C$-0.04B C$ 0.14B
01:30 PM
CA
Exports ธันวาคม C$64.37B C$64.6B
01:30 PM
CA
Imports ธันวาคม C$64.41B C$64.4B
01:30 PM
US
ดุลการค้า ธันวาคม $-61.5B $-68.4B $-68.8B
01:30 PM
US
Exports ธันวาคม $251.9B $249.4B
01:30 PM
US
Imports ธันวาคม $313.4B $318.2B
01:55 PM
US
หนังสือปกแดง YoY ก.พ./04 4.9%
02:30 PM
TR
Treasury Cash Balance ม.ค TRY-108.27B TRY-77.0B
03:00 PM
US
IBD/TIPP Economic Optimism ก.พ. 42.3 42.9
05:40 PM
US
Fed Chair Powell Speech
05:45 PM
CA
BoC Gov Macklem Speech
06:00 PM
US
3-Year Note Auction 3.977%
07:00 PM
US
Fed Barr Speech
08:00 PM
US
Consumer Credit Change ธันวาคม $27.96B $24.5B $ 23.4B
09:30 PM
US
API การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบ ก.พ./03 6.33M
11:00 PM
KR
บัญชีกระแสรายวัน ธันวาคม $-0.62B $0.2B
11:50 PM
JP
บัญชีกระแสรายวัน ธันวาคม ¥1803.6B ¥98.4B ¥ 2100.0B
11:50 PM
JP
Bank Lending YoY ม.ค 2.7% 2.6%
CN
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ม.ค $3.128T $3.15T $3.12T
US
LMI Logistics Managers Index ปัจจุบัน ม.ค 54.6
วันพุธ กุมภาพันธ์ 08 2023 แท้จริง ก่อนหน้า ฉันทามติ พยากรณ์
12:30 AM
AU
RBA Chart Pack
03:00 AM
ID
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.ค 119.9 120
04:30 AM
IN
RBI Interest Rate Decision 6.25% 6.5% 6.5%
04:30 AM
IN
Cash Reserve Ratio 4.5% 4.5% 4.5%
05:00 AM
JP
Eco Watchers Survey Current ม.ค 47.9 48.2
05:00 AM
JP
Eco Watchers Survey Outlook ม.ค 47.0 47.6
09:00 AM
IT
ยอดขายปลีก MoM ธันวาคม 0.8% -0.2%
09:00 AM
IT
ยอดขายปลีก YoY ธันวาคม 4.4% 1.8%
09:50 AM
RU
ยอดขายรถยนต์ YoY ม.ค -50.2% -48%
10:30 AM
DE
7-Year Bund Auction
12:00 PM
US
MBA อัตราสินเชื่อที่อยู่อาศัย 30 ปี ก.พ./03 6.19%
12:00 PM
US
การสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัย MBA ก.พ./03 -9%
12:00 PM
US
ดัชนีการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย MBA ก.พ./03 466.6
12:00 PM
US
ดัชนีตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย MBA ก.พ./03 232.4
12:00 PM
US
ดัชนีการซื้อ MBA ก.พ./03 184.3
02:15 PM
US
สุนทรพจน์ของเฟดวิลเลียมส์
03:00 PM
US
Fed Barr Speech
03:00 PM
US
Wholesale Inventories MoM ธันวาคม 0.9% 0.1% 0.1%
03:30 PM
US
การเปลี่ยนแปลงหุ้นน้ำมัน EIA ก.พ./03 4.14M
03:30 PM
US
EIA น้ำมันเบนซินเปลี่ยนแปลง ก.พ./03 2.576M
03:30 PM
US
EIA Cushing การเปลี่ยนแปลงหุ้นน้ำมันดิบ ก.พ./03 2.315M
03:30 PM
US
การเปลี่ยนแปลงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่น EIA ก.พ./03 0.1M
03:30 PM
US
การเปลี่ยนแปลงหุ้นกลั่น EIA ก.พ./03 2.32M
03:30 PM
US
การเปลี่ยนแปลงหุ้นน้ำมันทำความร้อน EIA ก.พ./03 -0.328M
03:30 PM
US
การเปลี่ยนแปลงการผลิตน้ำมันเบนซินของ EIA ก.พ./03 0.612M
03:30 PM
US
การเปลี่ยนแปลงการนำเข้าน้ำมันดิบ EIA ก.พ./03 2.593M
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change ก.พ./03 -0.02M
04:00 PM
RU
อัตราเงินเฟ้อ MoM ม.ค 0.8% 0.7% 0.8%
04:00 PM
RU
อัตราเงินเฟ้อ YoY ม.ค 11.9% 11.5% 11.7%
04:00 PM
RU
อัตราการว่างงาน ธันวาคม 3.7% 4% 3.8%
04:00 PM
RU
ยอดขายปลีก YoY ธันวาคม -7.9% -9.5% -8.9%
04:00 PM
RU
Real Wage Growth YoY พ.ย 0.4% -1.6% -0.9%
04:00 PM
RU
ความมั่นใจทางธุรกิจ ม.ค -4 -4.1
04:00 PM
RU
กำไรของบริษัท พ.ย RUB21.8T RUB 21.3T
04:30 PM
US
17-Week Bill Auction 4.645%
05:00 PM
CA
การประมูลพันธบัตรอายุ 2 ปี 3.747%
05:00 PM
US
WASDE Report
06:00 PM
US
10-Year Note Auction 3.575%
06:45 PM
US
สุนทรพจน์ของ Fed Waller
07:00 PM
AR
การผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ธันวาคม 1.4% 0.9%
09:00 PM
US
Fed Harker Speech
11:50 PM
JP
การลงทุนพันธบัตรต่างประเทศ ก.พ./04 ¥-715.4B
11:50 PM
JP
การลงทุนในหุ้นโดยชาวต่างชาติ ก.พ./04 ¥379.5B
ZA
SACCI ความมั่นใจทางธุรกิจ ม.ค 105
ZA
SACCI ความมั่นใจทางธุรกิจ ธันวาคม 110.9 108.6
RU
GDP YoY ธันวาคม -4% -3.9%
วันพฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 09 2023 แท้จริง ก่อนหน้า ฉันทามติ พยากรณ์
12:01 AM
GB
RICS House Price Balance ม.ค -42% -50
12:30 AM
AU
ใบอนุญาตก่อสร้าง MoM Final ธันวาคม -8.8% 18.5% 18.5%
12:30 AM
AU
ใบอนุญาตก่อสร้าง YoY Final ธันวาคม -14.1% -3.8%
12:30 AM
AU
Private House Approvals MoM Final ธันวาคม -2.5% -2.3%
03:00 AM
ID
ยอดขายปลีก YoY ธันวาคม 1.3% 3.0%
03:35 AM
JP
การประมูลบิล 6 เดือน -0.1007%
06:00 AM
JP
Machine Tool Orders YoY ม.ค 1.0% 0.5%
06:00 AM
SA
การผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ธันวาคม 8.6% 7.3%
07:00 AM
DE
อัตราเงินเฟ้อ YoY Prel ม.ค 8.6% 8.9% 9.1%
07:00 AM
DE
อัตราเงินเฟ้อ MoM Prel ม.ค -0.8% 0.9% 0.9%
07:00 AM
DE
อัตราเงินเฟ้อที่สอดคล้องกัน MoM Prel ม.ค -1.2% 1.4% 1.2%
07:00 AM
DE
อัตราเงินเฟ้อที่สอดคล้องกัน YoY Prel ม.ค 9.6% 10% 9.9%
09:30 AM
ZA
Mining Production MoM ธันวาคม -0.4% -2.0%
09:30 AM
ZA
Mining Production YoY ธันวาคม -9% -4.4% -6.0%
09:30 AM
ZA
Gold Production YoY ธันวาคม -4.6% -3.5%
11:00 AM
ZA
การผลิต การผลิต MoM ธันวาคม 2% -0.3% -1.3%
11:00 AM
ZA
การผลิต การผลิต YoY ธันวาคม -1.1% -2.5% -3.2%
11:30 AM
IN
อุปทานเงิน M3 YoY ม.ค/27 9.7%
11:30 AM
TR
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ก.พ./03 $76.21B
12:00 PM
BR
อัตราเงินเฟ้อ YoY ม.ค 5.79% 5.92%
12:00 PM
BR
อัตราเงินเฟ้อ MoM ม.ค 0.62% 0.58%
12:00 PM
BR
ยอดขายปลีก MoM ธันวาคม -0.6% -0.4%
12:00 PM
BR
ยอดขายปลีก YoY ธันวาคม 1.5% 1.1%
12:00 PM
MX
อัตราเงินเฟ้อ MoM ม.ค 0.38% 0.39%
12:00 PM
MX
อัตราเงินเฟ้อ YoY ม.ค 7.82% 7.58%
12:00 PM
MX
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน YoY ม.ค 8.35% 8.25%
12:00 PM
MX
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน MoM ม.ค 0.65% 0.35%
01:30 PM
US
การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น ก.พ./04 183K 195K 189.0K
01:30 PM
US
ค่าเคลมผู้ว่างงานเฉลี่ย 4 สัปดาห์ ก.พ./04 191.75K 192K
01:30 PM
US
การขอรับสวัสดิการว่างงานอย่างต่อเนื่อง ม.ค/28 1655K 1660K
03:30 PM
US
EIA หุ้นก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ก.พ./03 -151Bcf
04:30 PM
US
การประมูลบิล 8 สัปดาห์ 4.505%
04:30 PM
US
การประมูลบิล 4 สัปดาห์ 4.490%
06:00 PM
US
การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี 3.585%
07:00 PM
MX
Interest Rate Decision 10.5% 10.5%
11:50 PM
JP
PPI MoM ม.ค 0.5% 0.3% 0.4%
11:50 PM
JP
PPI YoY ม.ค 10.2% 9.6% 10.6%
EU
Special European Council Meeting
ZA
State of the Nation Address
วันศุกร์ กุมภาพันธ์ 10 2023 แท้จริง ก่อนหน้า ฉันทามติ พยากรณ์
12:30 AM
AU
RBA Statement on Monetary Policy
01:30 AM
CN
อัตราเงินเฟ้อ YoY ม.ค 1.8% 2%
01:30 AM
CN
อัตราเงินเฟ้อ MoM ม.ค 0% 0.6%
01:30 AM
CN
PPI YoY ม.ค -0.7% -1.3%
03:35 AM
JP
การประมูลบิล 3 เดือน -0.1589%
07:00 AM
TR
อัตราการว่างงาน ธันวาคม 10.2% 10.5%
07:00 AM
TR
การผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ธันวาคม -1.3% 3.1%
07:00 AM
TR
อัตราการเข้าร่วม ธันวาคม 54.1% 53.6%
07:00 AM
TR
การผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM ธันวาคม -1.1% 0.2%
07:00 AM
GB
GDP MoM ธันวาคม 0.1% -0.3% -0.1%
07:00 AM
GB
อัตราการเติบโตของ GDP QoQ Prel Q4 -0.3% 0% 0.1%
07:00 AM
GB
อัตราการเติบโตของ GDP YoY ก่อนหน้า Q4 1.9% 0.4% 0.2%
07:00 AM
GB
Goods Trade Balance ธันวาคม £-15.623B £ -17.8B
07:00 AM
GB
Goods Trade Balance Non-EU ธันวาคม £-4.666B £ -8.1B
07:00 AM
GB
การผลิต การผลิต MoM ธันวาคม -0.5% -0.2% -0.2%
07:00 AM
GB
การผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM ธันวาคม -0.2% -0.2% 0.2%
07:00 AM
GB
GDP 3-Month Avg ธันวาคม -0.3% 0.1%
07:00 AM
GB
การผลิต การผลิต YoY ธันวาคม -5.9% -6.1% -6.0%
07:00 AM
GB
GDP YoY ธันวาคม 0.2% -0.2% -0.1%
07:00 AM
GB
การผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ธันวาคม -5.1% -5.3% -5.0%
07:00 AM
GB
ดุลการค้า ธันวาคม £-1.802B £ -2.8B
07:00 AM
GB
คำสั่งก่อสร้าง YoY Q4 8.5% -10.4%
07:00 AM
GB
ผลผลิตจากการก่อสร้าง YoY ธันวาคม 4% 2.9%
09:00 AM
IT
การผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM ธันวาคม -0.3% -0.2% -0.1%
09:00 AM
IT
การผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ธันวาคม -3.7% -1.1%
09:30 AM
GB
Business Investment QoQ Prel Q4 -2.5% 1.7%
09:30 AM
GB
Business Investment YoY Prel Q4 1.3% 1.0%
10:10 AM
IT
12-Month BOT Auction
10:30 AM
RU
Interest Rate Decision 7.5% 7.5% 7.5%
11:30 AM
IN
การเติบโตของเงินฝาก YoY ม.ค/27 10.6%
11:30 AM
IN
ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ก.พ./03 $576.76B
11:30 AM
IN
การเติบโตของสินเชื่อธนาคาร YoY ม.ค/27 16.5%
12:00 PM
IN
การผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ธันวาคม 7.1% 3.2%
12:00 PM
IN
การผลิต การผลิต YoY ธันวาคม 6.1% 4%
12:00 PM
MX
การผลิตภาคอุตสาหกรรม MoM ธันวาคม 0% -0.5%
12:00 PM
MX
การผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY ธันวาคม 3.2% 3.6%
12:00 PM
RU
CBR Press Conference
01:00 PM
GB
NIESR Monthly GDP Tracker ม.ค 0.1% 0.2%
01:30 PM
CA
อัตราการว่างงาน ม.ค 5% 5.2%
01:30 PM
CA
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ม.ค 104K 15K
01:30 PM
CA
การจ้างงานเต็มเวลา Chg ม.ค 84.5K 5K
01:30 PM
CA
อัตราการเข้าร่วม ม.ค 65% 64.9%
01:30 PM
CA
การจ้างงานนอกเวลา Chg ม.ค 19.5K 10K
01:30 PM
CA
Average Hourly Wages YoY ม.ค 5.2% 4.4%
01:45 PM
DE
บัญชีกระแสรายวัน ธันวาคม €16.9B €12.5B
02:30 PM
BR
ความมั่นใจทางธุรกิจ ก.พ. 48.6 48
03:00 PM
US
Michigan Consumer Sentiment Prel ก.พ. 64.9 64.8 65
03:00 PM
US
Michigan Consumer Expectations Prel ก.พ. 62.7 62.6 63
03:00 PM
US
Michigan Current Conditions Prel ก.พ. 68.4 67.5 68.7
03:00 PM
US
Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel ก.พ. 2.9% 2.8%
03:00 PM
US
Michigan Inflation Expectations Prel ก.พ. 3.9% 3.8%
05:30 PM
US
สุนทรพจน์ของ Fed Waller
06:00 PM
US
จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน Baker Hughes ก.พ./10
06:00 PM
US
Baker Hughes จำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมด ก.พ./10
07:00 PM
US
Monthly Budget Statement ม.ค $-85B $-97.0B
CN
New Yuan Loans ม.ค CNY1400B CNY4150B
CN
Outstanding การเติบโตของสินเชื่อ YoY ม.ค 11.1% 11.2%
CN
Total Social Financing ม.ค CNY1310B CNY3100B
CN
อุปทานเงิน M2 YoY ม.ค 11.8% 12.1%
EU
Special European Council Meeting
วันเสาร์ กุมภาพันธ์ 11 2023 แท้จริง ก่อนหน้า ฉันทามติ พยากรณ์
CN
บัญชีกระแสรายวัน Prel Q4 $144.3 $90B
วันจันทร์ กุมภาพันธ์ 13 2023 แท้จริง ก่อนหน้า ฉันทามติ พยากรณ์
07:00 AM
TR
บัญชีกระแสรายวัน ธันวาคม $-3.666B $ -2.5B
07:00 AM
TR
ยอดขายปลีก YoY ธันวาคม 12.1% 2.8%
07:00 AM
TR
ยอดขายปลีก MoM ธันวาคม 1.5% -0.4%
11:30 AM
BR
การอ่านข้อมูลตลาด BCB Focus
02:00 PM
FR
การประมูล BTF 3 เดือน
02:00 PM
FR
การประมูล BTF 12 เดือน
02:00 PM
FR
การประมูล BTF 6 เดือน
04:00 PM
US
ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภค ม.ค 5% 4.7%
04:30 PM
US
การประมูลบิล 3 เดือน
04:30 PM
US
การประมูลบิล 6 เดือน
EA
Eurogroup Meeting

ค่าจริงอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ไม่ใช่ผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม ค่าก่อนหน้านี้สามารถใช้ได้จนกว่าจะมีการรายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและทำเครื่องหมายเป็นการแก้ไข (*) ตามนั้น ข้อมูลฉันทามติของการสำรวจที่แสดงแสดงการคาดการณ์โดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวแทนนักเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังจัดทำการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนโดยความคาดหวังของนักวิเคราะห์ และใช้โมเดล Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) สำหรับการคาดการณ์ทางเทคนิค