Chương trình PAMM cung cấp cho các nhà quản lý quỹ
với sự kiểm soát tối đa và tính linh hoạt mà họ cần để giao dịch danh mục đầu tư  

A WORLD LEADER

IN FX & CFD TRADING

Phân tích nâng cao

Chúng tôi sẽ cung cấp cho các nhà quản lý quỹ các công cụ và biểu đồ hàng đầu trong ngành để cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch. Chiến lược của bạn càng thành công thì càng có nhiều lợi nhuận.

Nếu bạn có chiến lược giao dịch tốt, tất cả hồ sơ giao dịch của bạn có thể được bảo vệ và không bị sao chép trong chương trình PAMM của chúng tôi .。

Giao dịch an toàn

Quản lý tự động

Với chương trình PAMM của chúng tôi, tất cả các lệnh của bạn sẽ được tự động phân phối đến tất cả các tài khoản khách hàng, giúp bạn yên tâm rằng các giao dịch của bạn đang được quản lý hiệu quả và các lệnh sẽ được tự động điều chỉnh khi các nhà đầu tư tham gia và thoát.

Bạn có thể dễ dàng kiểm soát mọi quy mô đầu tư. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ tính toán lợi nhuận phức tạp nào cho các nhà đầu tư của mình, chương trình PAMM của chúng tôi sẽ thực hiện điều đó cho bạn với phương pháp phân phối theo tỷ lệ phần trăm.

Kiểm soát dễ dàng